Operation Excellence

Quality Foods Safety

QUALITY FOODS QUALITY LIFE

Scroll

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Quality Foods Quality Life

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไก่และสุกร โดยมีการดำเนินธุรกิจทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามตามคุณภาพและการควบคุมความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP GMP ISO9001 HACCP ISO14001 HALAL

อ่านต่อ

เรื่องราวของเรา

คลิกชมวิดีโอ

ข่าวสารล่าสุด

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัท

CUVC 2015

27 เมษายน 2558

น.สพ.เพชร นันทวิสัย รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตสุกร วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพ เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯเข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ

อ่านต่อ