CUVC 2015
27 April 2015

น.สพ.เพชร นันทวิสัย รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตสุกร วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพ เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯเข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสร่วมสนับสนุนการจัดงาน “CUVC 2015” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ภายในงานบริษัทฯได้ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์การดำเนินธุรกิจในเครือ โดยมีผู้ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม

Previous Page