เยี่ยมชม..ไทยฟู้ดส์ (ผู้ประกอบการเขตจังหวัดกาญจนบุรี)
19 February 2015

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา นำคณะผู้ประกอบการในเขตจังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจ เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โรงงานชำหละไก่ สาขากาญจนบุรี เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

Previous Page