TFG ลงพื้นที่มอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
25 January 2017

บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป หรือ TFG ผู้ประกอบธุรกิจผลิตอาหารครบวงจร ร่วมบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการ“เพื่อนช่วยเพื่อน”โดยเฉพาะเรื่องอาหารสำหรับการบริโภคซึ่งเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญและต้องเน้นเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย นำขบวนไก่สด ไข่ไก่ ไส้กรอกไก่ และน้ำดื่ม TFG ลงพื้นที่มอบความช่วยเหลือด้านอาหารปลอดภัยแก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยทีมผู้บริหารและพนักงานอาสาร่วมส่งมอบความช่วยเหลือแรกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน และส่งมอบความช่วยเหลือที่สอง ณ โรงเรียนบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กับกิจกรรมสร้างรอยยิ้ม คืนความสุขแก่น้องๆ โดยร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ำ และพื้นที่โดยรอบโรงเรียน พร้อมส่งมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นแก่น้องๆ

Previous Page