Scroll

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Quality Foods Quality Life

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไก่และสุกร โดยมีการดำเนินธุรกิจทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามตามคุณภาพและการควบคุมความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP GMP ISO9001 HACCP ISO14001 HALAL

อ่านต่อ

เรื่องราวของเรา

คลิกชมวิดีโอ

ข่าวสารล่าสุด

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัท

เชิญเยี่ยมชมโรงงานของ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

02 ตุลาคม 2560

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานชำแหละไก่ จังหวัดกาญจนบุรี และโรงอาหารสัตว์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 - 17.30 น. โดยได้กำหนดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวนไม่เกิน 30 ท่าน โดยมีกำหนดการเดินทาง และเงื่อนไขการเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการ ตามเอกสาร

อ่านต่อ