สถานประกอบการสีขาว (ฟาร์มสีขาว)

08 January 2015

ตัวแทนจากเครือ ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีรับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (นายกาศพล แก้วประพาฬ) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

Read more
SAP APOLLO PROJECT
08 January 2015