ทานตะวัน 412A

ทานตะวัน 412A
Product
ทานตะวัน 412A
Detail
อาหารสุกรเล็กโปรตีนสูง เพื่อการเจริญเติบโตที่ดี ป้องกันโรคท้องเสีย และฆ่าเชื้อในระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจ เพื่อคุณภาพลูกสุกร ที่สมบูรณ์แข็งแรง
ปริมาณการบริโภค : สุกรจะกินอาหารวันละ 1 – 2 กิโลกรัม
คุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี :
โปรตีนไม่น้อยกว่า 18 %
ไขมันไม่น้อยกว่า 3 %
กากไม่มากกว่า 7 %
ความชื้นไม่มากกว่า 13 %
Type
สุกรน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ถึง 30 กิโลกรัม

CONTACT SALES

 
logo

Thaifoods Group Public Company Limited
1010, Shinawatra Tower 3 Building, 11th floor,
Vibhavadi Rangsit Road, Jatujak, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 02 513 8989