ทานตะวัน 414A

ทานตะวัน 414A
Product
ทานตะวัน 414A
Detail
อาหารโภชนะระดับสูง อัตราการแลกเนื้อต่ำ ใช้เวลาในการเลี้ยงสั้น มีอัตราการเจริญเจิบโตสูง เน้นการเติบโตด้วยการสร้างเนื้อแดง ลดการสะสมไขมัน และมีคุณภาพซากที่ตลาดต้องการ
ปริมาณการบริโภค : สุกรจะกินอาหารวันละ 2.5 – 3.5 กิโลกรัม
คุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี :
โปรตีนไม่น้อยกว่า 14 %
ไขมันไม่น้อยกว่า 2 %
กากไม่มากกว่า 8 %
ความชื้นไม่มากกว่า 13 %
Type
สุกรน้ำหนัก 60 กิโลกรัม ถึงส่งตลาด

CONTACT SALES

 
logo

Thaifoods Group Public Company Limited
1010, Shinawatra Tower 3 Building, 11th floor,
Vibhavadi Rangsit Road, Jatujak, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 02 513 8989