บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ครบวงจรรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย มีพัฒนาการทางธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ยาวนานกว่า 25 ปี โดยมีบริษัทในเครือ 12 บริษัท มีฟาร์มบริษัทมากกว่า 30 แห่งและมีฟาร์มร่วมกับเกษตรกร ทั่วประเทศ

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถกว่า 5,000 คน และผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการ ไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จากอดีตสู่ปัจจุบัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ดาวน์โหลด
หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพ เครือบริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้

วิธีสมัครงาน

ผู้สมัครที่สนใจงานในตําแหน่งดังกล่าว สามารถ สมัครด้วยตัวเอง หรือ ส่งใบสมัครพร้อมทั้งแนบเอกสารสมัครงาน เงินเดือนที่คาดหวัง ประวัติการทํางาน และรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่
แผนกสรรหาว่าจ้าง เลขที่ 1010 ชั้น 12 อาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02 513 8989 ต่อ 204-205 เบอร์มือถือ 089-900-1424/089-900-2996
Email: grecruit@tfg.co.th
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-17.30 น.