บริษัท ดำเนินธุรกิจเพาะพันธุ์สุกรและฟาร์มสุกรในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งได้นำเทคนิคการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์มาใช้ โดยบริษัท จำหน่ายสุกรมีชีวิตให้แก่นายหน้าซื้อขายโรงผลิตชิ้นส่วนสัตว์และผู้ค้าปลีก ปัจจุบันรายได้จากธุรกิจสุกรเป็นแหล่งรายได้ที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ