SAP APOLLO PROJECT
08 มกราคม 2558

Inside…THAI  FOODS

คุณวินัย  เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “SAP APOLLO PROJECT” โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และการทำงาน รวมถึงเสริมศักยภาพในการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารชินวัตรทาวเวอร์3 กรุงเทพฯ

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด