ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของเครือบริษัทฯ

08 มกราคม 2558

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของเครือบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 และ 21 ตุลาคม 2557 ณ บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด สาขาจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ
SAP APOLLO PROJECT
08 มกราคม 2558